top of page
Vzdělávací programy

 

Člověk se neustále učí něco nového. V dynamicky se rozvíjejících oblastech, jako je bezpochyby jakékoli podnikání to platí dvojnásobně. Abyste neztratili kontakt a měli okamžitý přístup ke všem novinkám z oboru, zajištujeme pro Vás jednorázová školení i komplexní rozvojové programy v mnoha různých oblastech.

 

Zlepšete své manažerské dovednosti - Manažerská Akademie 

 

Nestačí být pouze nadřízeným. Abyste uspěli, musíte být leaderem, kterého ostatní následují. Naučíme Vás jak zlepšit Vaše manažerské schopnosti, jak lidi vést a motivovat, aby Vás následovali nikoli jen proto, že jsou za to placeni, ale proto, že sami chtějí. Naučíme Vás, jak delegovat pravomoci na podřízené, přidělovat správné úkoly správným lidem a efektivně řídit Váš tým, aby fungoval jako dobře seřízený a promazaný stroj. Naučíte se vše od správného řízení porad až po plánování času a vedení hodnotících pohovorů. V současné době pro Vás připravujeme komplexní manažerský program - Manažerské Akademie.

 

Zdokonalte své obchodní dovednosti

 

V našich vzdělávacích programech z Vás uděláme špičkového obchodníka. Dozvíte se zde, jak efektivně komunikovat s klientem po telefonu, zlepšíme Vaše prodejní dovednosti i schopnost vyjednávání a argumentace. Naučíte se vše o typologii zákazníků, emočním prodeji i péči o zákazníka. Budete umět zvládat námitky a prodávat zboží i problémovým klientům.

 

Rozvíjejte svou osobnost

 

Práce či podnikání je často velmi stresující. Abyste předešli vyhoření, je třeba rozvíjet své komunikační dovednosti, rétoriku a duševní hygienu. V řešení pracovních i mimopracovních konfliktů Vám zase pomůže asertivita a schopnost prosazení vlastního názoru. Nezbytné je také umět sladit osobní a pracovní život a nalézt správnou sebe motivaci k dalšímu zlepšování. To vše a ještě mnohem víc se v našich vzdělávacích programech naučíte pod dohledem zkušených odborníků s dlouholetou praxí.

​​

Připravujeme jednorázová školení i komplexní rozvojové programy v následujících oblastech:

  • rozvoj manažerských a obchodních dovedností - základní dovednosti manažera, vedení lidí, motivace podřízených, efektivní řízení týmu, situační vedení, delegování, řízení porad, plánování času manažera, vedení hodnotících pohovorů aj.

  • rozvoj obchodních dovedností - efektivní telefonická komunikace s klientem, prodejní dovednosti, vyjednávání a argumentace, zvládání námitek, emoční prodej, typologie zákazníka, prodej problémovému klientovi, péče o zákazníka aj.

  • osobnostní rozvoj - komunikační dovednosti a rétorika, duševní hygiena, asertivita, řešení konfliktů, slaďování osobního a pracovního života, sebemotivace, sebekoučování aj.

bottom of page