top of page

Daňové poradenství

Daně jsou jednou z mála jistot v našem životě.

Daňový systém je ale stále více komplikovaný a nepřehledný, můžete tedy ztrácet jistotou

v jeho aplikaci. Nabízíme Vám pomocnou ruku v zajištění komplexního daňového poradenství,

tak abyste se Vy mohli věnovat svému podnikání.

Naše společnosti je zapsána v evidenci právnických osob Komory daňových poradců https://www.kdpcr.cz/spolecnost/b-tax-sro

 

Co vše pro Vás dokážeme udělat?

 

Zpracujeme a podáme za Vás daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, dani z přidané hodnoty a přiznání k majetkovým daním. Dále společně najdeme cestu k optimalizaci Vašich daní.

 

Můžeme Vám nabídnout posunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob o 3 měsíce.

 

Zastoupíme Vás před institucemi jako je Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Úřad práce.

 

Máme pojištění odpovědnosti z výkonu daňového poradenství. Veškerá přiznání tedy podepisujeme na základě plné moci za Vás a neseme tak odpovědnost za případné pokuty a penále ze strany Finančního úřadu.

 

Jsme vázáni mlčenlivostí, které nás může zprostit pouze náš klient. Vaše aktivity jsou tak u nás zcela v bezpečí.  

 

Poskytneme Vám konzultace při startu Vaší kariéry, výběrem vhodné varianty podnikání. 

Ve zkratce:

 • Poskytování daňové poradenství prostřednictvím naší společnosti zapsané v Komoře daňových poradců,

 • zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob s odkladem o 3 měsíce (platí i na přehledy o výši příjmů u fyzických osob pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny),

 • návrhy řešení pro optimalizaci daní,

 • zastupování klientů na úřadech, a to i po skončení naší spolupráce, pokud se kontrola týká námi zpracovávaného období,

 • registrace klientů ke všem daním,

 • pomoct v začátcích Vašeho podnikání, ale i při růstu či uzavírání společnosti.

Zpracováváme veškerá daňová přiznání a konzultace dle přání a požadavku klientů:

 • přiznání k dani z příjmů právnických osob,

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • přiznání k dani z přidané hodnoty včetně všech souvisejících hlášení

 • přiznání k dani silniční,

 • přiznání k dani z nemovitých věcí,

 • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

logo_kdp-jpg.png
bottom of page