top of page

Povedeme pro Vás účetnictví a daňovou evidenci od A po Z

Poskytneme Vám kompletní služby v oblasti účetnictví a daňové evidence od zajištění přepravy dokladů, vystavení dokladů, přes jeho zaúčtování, zpracování, založení a podání daňového přiznání, až po uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříkovém soudu. S námi můžete hodit všechny starosti s účetnictvím za hlavu a věnovat se naplno Vašemu, co Vás baví.

 

Nastavíme s Vámi vedení účetnictví a daňové evidence podle Vašich potřeb. Ať jste plátce či neplátce DPH, řekneme si, co je důležité pro Vás sledovat a zajistíme rozúčtování na jednotlivá střediska nebo zakázky, vedení skladové evidence, evidence majetku a mnoho dalšího.

Ve zkratce:

 • Vedení účetnictví a daňové evidence pro plátce i neplátce DPH,

 • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta,

 • zaúčtování pokladních dokladů,

 • zaúčtování nebo export bankovních výpisů,

 • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů,

 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů,

 • účtování na střediska nebo zakázky,

 • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů,

 • informace do kdy, jakou částku, komu a na jaký účet zaplatit,

 • zkontrolované rozvahové účty se zůstatky, které mají na konci měsíce na účtech být,

 • sestavování výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow),

 • saldokonto, knihy pohledávek a závazků,

 • účetní závěrku včetně inventarizace rozvahových účtů,

 • statistické výkazy,

 • uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříkovém soudu,

 • zajištění přepravy dokladů,

 • zpracování daňových přiznání vždy pod dozorem daňového poradce.

bottom of page